Badanie ALB

Badanie określające stężenie albuminy ? ALB wykonywane w specjalistycznym laboratorium w Londynie jest pomocne w wykrywaniu chorób oraz kontrolowaniu stanu zdrowia pacjenta podczas leczenia lub rozwoju choroby.

Badanie ALB jest także badaniem przesiewowym, które jest podstawą do przeprowadzenia innych niezbędnych badań pomocnych w diagnozowaniu występującego schorzenia.

Polscy lekarze w Londynie zlecają wykonanie badania na oznaczenie poziomu albuminy wraz z panelem wątrobowym, który pozwala na dokonanie oceny funkcjonowania wątroby oraz  z oznaczeniem kreatyniny i BUN, które służy do dokonania oceny funkcjonowania nerek.

Polscy lekarze w Londynie zlecają wykonanie badania ALB pacjentom u, których zachodzi podejrzenie występowania zaburzeń funkcjonowania wątroby, zespołu nerczycowego, a także u osób  z objawami zmęczenia.

Wysokie stężenie albuminy jest wynikiem odwodnienia, natomiast obniżone stężenie ALB jest spowodowane chorobami nerek,  chorobą Cohna, niedożywieniem, wstrząsem oraz stanem zapalnym.