Badanie krwi- morfologia

Specjaliści laboratorium w Londynie wykonują badanie polegające na oznaczeniu elementów morfotycznych krwi : płytek krwi, krwinek czerwonych oraz krwinek białych. Podczas badania dokonuje się oceny ilościowej oraz jakościowej elementów układu białokrwinkowego.

Morfologia krwi jest badaniem , które jest zlecane rutynowo pacjentom polskiej przychodni w Londynie.

Dzięki morfologii krwi możliwe jest wykrycie chorób alergicznych i pasożytniczych, stanów zapalnych, a w niektórych przypadkach nawet nowotworów. Każda nieprawidłowa wartość badania może świadczyć o tym, że pacjent cierpi na jakąś chorobę.

Wynik morfologii krwi powinien być zinterpretowany wyłącznie przez lekarzy polskiej przychodni w Londynie. Morfologia krwi jest badaniem, które pozwala na dokonanie oceny funkcjonowania całego organizmu pacjenta, a także określonych narządów.

W przypadku, gdy morfologia krwi wykaże zbyt małą ilość płytek krwi można podejrzewać zakażenie organizmu, białaczkę , zawał serca, a także choroby reumatyczne.