Elektrolity (Na, K)

 

Badanie laboratoryjne w Londynie określające poziom elektrolitów odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu stanu zdrowia, ponieważ ich nadmiar lub niedobór może prowadzić do wystąpienia hipernatremii, hipokalcemii, hiperkalcemii, a także hiponatremii. Polscy lekarze w Londynie zlecają wykonanie tego typu badań pacjentom u , których występują zaburzenia rytmu serca, osłabienie, a także drżenie mięśni.

 

Norma dla Na, czyli sodu wynosi 3250 mg/L ( 142 mmol/L). Sód jest głównym kationem płynu zewnątrzkomórkowego, który ma wpływ na ciśnienie osmotyczne. Podwyższenie  jego stężenia może przyczynić się do wystąpienia nadciśnienia, obrzęku, przewodnienia, a także podwyższenia stężenia cholesterolu. Za obniżenie wartości stężenia Na mogą opowiadać mdłości, pragnienie, utrata łaknienia, a także osłabienie.

 

Potas ? K to główny kation płynu wewnątrzkomórkowego, który oddziaływuje na równowagę kwasowo zasadową organizmu.  Norma dla potasu wynosi 156 mg/ L ( 4 mmol/L). Przekroczenie normy stężenia K może wywołać porażenie mięśni, mrowienie języka i ust, zaburzenia w odczuwaniu bodźców, zaburzenia pracy serca i skurcze mięśni. Niskie stężenie potasu może prowadzić do arytmii serca, chronicznych zaparć, skurczy jelit ,a  także nadciśnienia i obrzęków.