Fosfataza alkaliczna (ALP)

Fosfataza alkaliczna to enzym , który znajduje się w jelitach, wątrobie i kościach. Jest on powiązany z procesem wapnienia rozwijających się kości.

Polscy lekarze w Londynie zlecają wykonanie badania określającego poziom fosfatazy alkalicznej  w celu wykrywania chorób kości, a także wątroby. Wyniki badań ALP znajdują także zastosowanie podczas monitorowania leczenia już wcześniej wykrytych chorób kości lub wątroby.

Na poziom fosfatazy alkalicznej wpływa wiek. Jego największe stężenie można zauważyć w okresie wzrostu kości. Za podwyższenie poziomu ALP odpowiada nadczynność tarczycy, choroby wątroby i kości oraz zawał serca. W sytuacji, gdy wyniki badań laboratoryjnych w Londynie wykażą obniżony poziom ALP można podejrzewać niedożywienie, które jest główną przyczyną tego stanu.

Norma dla poziomu fosfatazy alkalicznej wynosi od 20 do 70 U/l. Polscy lekarze w Londynie zlecają wykonanie ALP w celu diagnozowania żółtaczki, niedoboru witaminy D, przewlekłej białaczki oraz bólów żołądka.

Wyniki badań określających poziom fosfatazy alkalicznej wykorzystuje się również w celu dokonania  oceny wpływu leków na funkcjonowanie wątroby.