Marker Ca 19-9

 

Badanie laboratoryjne w Londynie określające marker Ca 19-9 pomaga w różnicowaniu raka dróg żółciowych oraz trzustki od pozostałych chorób , które mają tę samą lokalizację narządową min. przewlekłe zapalenie trzustki.

Wykwalifikowani lekarze polskiego centrum medycznego w Londynie zlecają wykonanie badania oznaczającego marker Ca 19-9 także w celu monitorowania leczenia oraz kontrolowania pacjentów po zastosowanym leczeniu w celu wykrycia ewentualnego nawrotu choroby (przerzutów). Lekarz polskiej przychodni w Londynie zleca wykonanie badania określającego stężenie markera Ca 19- 9 pacjentom u , których zachodzi podejrzenie raka trzustki.

Wyniki tego badania są wykorzystywane również po przeprowadzonym leczeniu operacyjnym w celu dokonania oceny jego efektywności.

Marker Ca 19- 9 znajduje także zastosowanie w przydku pacjentów u , których zastosowano leczenie uzupełniające , czyli chemioterapię. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących reakcji organizmu chorego na wprowadzone leczenie. Badanie oznaczające poziom Ca 19-9 wykonuje się po wcześniejszym pobraniu próbki krwi z żyły łokciowej.