Ocena mikroskopowa i fizykochemiczna moczu

Jako nowoczesne laboratorium w Londynie posiadamy bogatą ofertę badań podstawowych , a także wysokospecjalistycznych.

Nasza kadra składa się z wykwalifikowanych specjalistów , którzy posiadają doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych.

Dzięki dokonaniu oceny fizykochemicznej oraz mikroskopowej moczu polscy lekarze w Londynie mają możliwość uzyskania informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Na zawartość naszego moczu ma wpływ : nasz sposób odżywiania, funkcjonowanie nerek, podaż płynów, a także wysiłek fizyczny. Polscy lekarze  w Londynie zalecają wykonanie badania ogólnego moczu w celu zdiagnozowania zakażenia układu moczowego.

Badanie to pozwala również na monitorowanie procesu leczenia pacjentów cierpiących na zakażenia układu moczowego, cukrzycę, niektóre choroby wątroby oraz nerek, a  także kamienie moczowe.

Na wynik badania moczu może wpłynąć zażywanie niektórych leków, krew menstruacyjna, przyjmowanie zbyt dużej dawki witaminy C, a także nieodpowiednie przechowywanie pobranej próbki.